สถานที่ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์ : 
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  10 มิ.ย. 65     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  26  คน
 
ภาพ
 
วัดหางดง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๐ ตามประวัติวัดแจ้งว่าสร้างประมาณ พ.ศ. ๒๐๒๗ ปัจจุบัน พระครูสุกิจ สารจฺนิริฐ (เจ้าอาวาส) ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นต้นมา