สถานที่ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์ : 
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  10 มิ.ย. 65     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  21  คน
 
ภาพ
 
วัดท้าวคำวัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๐๓๐ เดิมเป็นที่วัดร้าง ต่อมามีเจ้าอธิการคำมูล อภิชโย เป็นผู้บูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นเป็นวัด ปัจจุบัน พระบรรจบ คุณสมฺปนฺโน (รักษาการเจ้าอาวาสปัจจุบัน)