สถานที่ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์ : 
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  18 พ.ย. 60     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  364  คน
 
ภาพ
 
ดงพระเจ้านั่งโก๋น เป็นโบราณสถาน อายุประมาณ 300 กว่าปี ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 9 ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่