Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
สถานที่ท่องเที่ยว  :  วัดบ้านดง
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  14 ม.ค. 59     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  351  คน
 
ภาพสถานที่ท่องเที่ยว
 
ประวัติ : วัดหางดง สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 2027 ในสมัยพญาติโลกราช ราชวงศ์เม็งรายแห่งล้านนาร่วมสมัยกับสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ แห่งกรุงศรีอยุธยาซึ่งยุคนั้น พุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ใหม่ มีความเจริญรุ่งเรืองมีการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 8 ที่วัดโพธาราม หรือวัดเจ็ดยอดเดิมเดิมชื่อ วัดสันดอนแก้ว หรือดอนแก้ว เพราะตั้งอยู่กลางของชุมชน และมีผู้ปกครองชุมชน ต่างให้การอุปถัมภ์ในเวลาต่อมา ทำให้วัดสันดอนแก้ว มีการบูรณะอยู่ตลอดเวลา ไม่เหมือนกับวัดโบราณอื่นอีกหลายวัดที่กลายเป็นวัดร้างหรือถูกเผาทำลายเมื่อพม่าเข้ามายึดครองล้านนา สมัยบุเรงนองต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดบ้านดง เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อหมู่บ้านและเป็นวัดหางดงเพื่อสอดคล้องกับชื่ออำเภอ