กระดานสนทนา
ชื่อกระทู้ :  ขอทราบวันเวลาการเก็บขยะค่ะ
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน :  =k;[hko
วันเวลาที่เขียน :  17 ก.พ. 63     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  248  คน    IP :  124.120.85.127
 

ขอทราบวันเวลาการเก็บขยะค่ะ ว่าวันไหน? เก็บยังไง?

 
 
 
ความคิดเห็นที่ : 1
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน :  เจ้าหน้าที่
วันเวลาที่เขียน :  28 ก.พ. 63     IP :  1.179.206.41
 

ขอมูลการเก็บขยะมีดังนี้

วันจันทร์ กับ วันพฤหัสบดี เก็บหมู่ที่ 1 บ้านท้าวคำวัง,ชุมชนธารอิงดอย,หมู่บ้านรุ่งอรุณ,หมู่ที่ 6 บ้านดงหลวง,หมู่ที่ 7 บ้านป่าแป๋-โรงวัว,หมู่ที่ 8 บ้านกอง,หมู่ที่ 9 บ้านดง

วันอังคาร กับ วันศุกร์ เก็บที่ ชุมชนเจริญทรัพย์,หมู่บ้านสมหวัง,หมู่บ้านทิพย์ภิรมณ์,หมู่ที่ 5 บ้านแม่ขัก

โดยเจ้าหน้าที่เก็บขยะของเทศบาล จะไปเก็บตามบ้านที่มีสัญลักษณ์ที่ชำระค่าทำเนียมขยะกับทางเทศบาลแล้ว

 


 
กระดานสนทนา แสดงความคิดเห็น
 
ความคิดเห็น : 
ผู้เขียน : 
รหัสตรวจสอบ :  รหัสตรวจสอบ ตัวเล็ก ใหญ่ มีผลแตกต่างกัน
กรอกรหัสตรวจสอบ :