Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง :  ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.204-03 หมู่ที่
ชื่อผู้เขียน ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันที่เพิ่ม :  17 พ.ย. 60
ดาวน์โหลด  ดาวโหลดเอกสาร pdf
    
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.204-03 หมู่ที่ 7  จำนวน 3 ช่วง มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 3,397  ตารางเมตร