ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ใ
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  31 ต.ค. 60
ดาวน์โหลด  ดาวโหลดเอกสาร pdf