Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง :  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ปร
ชื่อผู้เขียน ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันที่เพิ่ม :  29 ต.ค. 60
ดาวน์โหลด  ดาวโหลดเอกสาร pdf
    

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้ออาหารเสริม  (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง  และโรงเรียนบ้านดง