Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง :  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างราวกันตกหน้าบ้านน
ชื่อผู้เขียน ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันที่เพิ่ม :  01 พ.ค. 60
ดาวน์โหลด  ดาวโหลดเอกสาร pdf
    
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างราวกันตกหน้าบ้านนายสุพรรณ ราชธานีถึงบ้านนายสมรักษ์  ยาหมอก หมู่ที่๙