ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาดำเนินการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  26 ก.ย. 61
ดาวน์โหลด  ดาวโหลดเอกสาร pdf