ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศราคากลางการจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ชนิดไม่น้อยกว่า 8 ล้อ มีที่นั่งไม่น้อยกว่า 47
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  02 ก.พ. 61
ดาวน์โหลด  ดาวโหลดเอกสาร pdf