Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • วันนี้  :  9 คน
  • เมื่อวาน  :  13 คน
  • เดือนนี้  :  1125 คน
  • ปีนี้  :  556 คน
  • ทั้งหมด  :  15513 คน
  • เริ่มนับสถิติ  16 มิถุนายน พ.ศ. 2557
 
 
 
   
1. รายละเอียดโครงการพัฒนา >> ดาวน์โหลด <<
2. บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น >> ดาวน์โหลด <<
3. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา >> ดาวน์โหลด <<
4. ส่วนที่ 1 บทนำ >> ดาวน์โหลด <<
5. ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา >> ดาวน์โหลด <<
6. ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ >> ดาวน์โหลด <<
7. ส่วนที่ 4 แนวทางการติดตามประเมินผล >> ดาวน์โหลด <<
   
ไม่สามารถเปิดอ่านเอกสารได้ ให้ ดาวน์โหลด >> ดาวน์โหลด Adobe Reader <<