Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ค้นหา  ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เพิ่มข่าวเมื่อ ดู
 ข่าวประชาสัมพันธ์  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 25/01/2560 16 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง 23/01/2560 17 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคครัฐ 23/01/2560 17 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  คำสั่งมอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี 17/01/2560 17 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง 17/01/2560 17 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนในวันเสาร์- อาทิตย์ 17/01/2560 16 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 17/01/2560 18 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  สรุปผลการขออนุญาตก่อสร้าง 13/01/2560 109 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง 11/01/2560 58 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ขอเชิญร่วม พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวารถวายพระบรมศพและจุดเทียนถวายความอาลัยแ... 29/11/2559 114 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 09/11/2559 130 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง 26/10/2559 93 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 26/10/2559 101 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  บันทึกการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง(กรกฎาคม - กันยายน 2559) 25/10/2559 81 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  แผนการจัดหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 19/10/2559 10 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 04/08/2559 120 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  บันทึกการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง(เมษายน - มิถุนายน 2559) 12/07/2559 84 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี ของเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง (พ.ศ.2560-2562) 24/05/2559 15 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  รายงานการตรวจสอบงานด้านการเงิน การคลัง การบัญชี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 02/05/2559 83 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 02/05/2559 154 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน" 01 พฤษภาคม 2559 02/05/2559 122 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  รายชื่อครูภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง 29/04/2559 94 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  บันทึกการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง(มกราคม - มีนาคม 2559) 06/04/2559 90 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2559 21/03/2559 84 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง 17/02/2559 100 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส 15/02/2559 89 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 11/02/2559 181 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคครัฐ 14/01/2559 100 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  คำสั่งมอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี 12/01/2559 63 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง 12/01/2559 78 คน
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | ต่อไป