Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ค้นหา  ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เพิ่มข่าวเมื่อ ดู
 ข่าวประชาสัมพันธ์  คำสั่งมอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี 12/01/2559 47 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง 12/01/2559 56 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนในวันเสาร์- อาทิตย์ 12/01/2559 73 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 11/01/2559 77 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 24/12/2558 59 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 19/11/2558 123 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  เตือนภัยพายุมูจีแก 05/10/2558 109 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 22/09/2558 69 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 29/07/2558 83 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี ของเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) 24/06/2558 67 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  เตือนอัคคีภัย 08/06/2558 394 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 08/05/2558 102 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  แผ่นพับความรู้เกี่ยวกับอุทกภัย จังหวัดเชียงใหม่ 06/03/2558 70 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 29/01/2558 87 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์สื่อความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย 18/01/2558 53 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว 07/10/2557 563 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ระวังภัย โรคอีโบล่า 18/08/2557 192 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  เตือนพายุรามสูร 19/07/2557 185 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ช่วยกันประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ ในวันสิ่งแวดล้อมโลกกันนะคะ 05/06/2557 170 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ช่วยกันประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ ในวันสิ่งแวดล้อมโลกกันนะคะ 05/06/2557 196 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  กรมอุตุวิทยาเตือนให้เตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน 28/04/2557 113 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  เตือนพายุฤดูร้อน 01/04/2557 137 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  สื่อความรู้เรื่องภัยธรรมชาติ 20/01/2557 139 คน
ย้อนกลับ | 1 | 2 |