Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ค้นหา  ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เพิ่มข่าวเมื่อ ดู
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 23/03/2561 94 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 05/03/2561 80 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 25/01/2561 19 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  เทศบาลตำบลแม่ท่าช้างเปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ผู้ที่ส... 15/01/2561 68 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 14/11/2560 16 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี ของเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม 31/10/2560 13 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 31/10/2560 17 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 31/10/2560 17 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 23/10/2560 15 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่ท่าช้างประจำปีงบประมาณ 2560 10/10/2560 17 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. LPA 29/09/2560 14 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 11/09/2560 15 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 07/08/2560 15 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 23/07/2560 13 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 17/05/2560 14 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 24/04/2560 15 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ผู้รับมอบเกียรติบัตรครูภูมิปัญญาท้องถิ่น 2560 18/04/2560 40 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  แผนอัตรากำลัง 22/03/2560 15 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  รายงานการตรวจสอบงานด้านการเงิน การคลัง การบัญชี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 14/03/2560 15 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน 60วันห้ามเผาเราทำได้ เพื่อเชียงใหม่... 22/02/2560 134 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  กำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 2560 17/02/2560 14 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  การประชุมสภาสมัยสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 03/02/2560 130 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 25/01/2560 14 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง 23/01/2560 15 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคครัฐ 23/01/2560 16 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  คำสั่งมอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี 17/01/2560 15 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง 17/01/2560 15 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนในวันเสาร์- อาทิตย์ 17/01/2560 14 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 17/01/2560 16 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  สรุปผลการขออนุญาตก่อสร้าง 13/01/2560 105 คน
1 | 2 | 3 | ต่อไป