Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ค้นหา  ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เพิ่มข่าวเมื่อ ดู
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 23/03/2561 1 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 05/03/2561 13 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  เทศบาลตำบลแม่ท่าช้างเปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ผู้ที่ส... 15/01/2561 17 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน 60วันห้ามเผาเราทำได้ เพื่อเชียงใหม่... 22/02/2560 85 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  การประชุมสภาสมัยสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 03/02/2560 85 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  สรุปผลการขออนุญาตก่อสร้าง 13/01/2560 64 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง 11/01/2560 22 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ขอเชิญร่วม พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวารถวายพระบรมศพและจุดเทียนถวายความอาลัยแ... 29/11/2559 70 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 09/11/2559 89 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง 26/10/2559 49 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 26/10/2559 53 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  บันทึกการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง(กรกฎาคม - กันยายน 2559) 25/10/2559 36 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 04/08/2559 78 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  บันทึกการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง(เมษายน - มิถุนายน 2559) 12/07/2559 41 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  รายงานการตรวจสอบงานด้านการเงิน การคลัง การบัญชี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 02/05/2559 37 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 02/05/2559 108 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน" 01 พฤษภาคม 2559 02/05/2559 98 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  รายชื่อครูภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง 29/04/2559 53 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  บันทึกการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง(มกราคม - มีนาคม 2559) 06/04/2559 46 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2559 21/03/2559 37 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง 17/02/2559 56 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส 15/02/2559 46 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 11/02/2559 134 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคครัฐ 14/01/2559 55 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  คำสั่งมอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี 12/01/2559 25 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง 12/01/2559 33 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนในวันเสาร์- อาทิตย์ 12/01/2559 46 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 11/01/2559 51 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 24/12/2558 34 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 19/11/2558 97 คน
1 | 2 | ต่อไป