Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • วันนี้  :  4 คน
  • เมื่อวาน  :  7 คน
  • เดือนนี้  :  985 คน
  • ปีนี้  :  343 คน
  • ทั้งหมด  :  15300 คน
  • เริ่มนับสถิติ  16 มิถุนายน พ.ศ. 2557
 
 
ค้นหา  ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เพิ่มข่าวเมื่อ ดู
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศผลสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 20/11/2561 23 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 09/11/2561 20 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คน... 18/10/2561 31 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 10/10/2561 9 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่ท่าช้างประจำปี 2561 02/10/2561 6 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. LPA 12/09/2561 4 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 23/03/2561 124 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 05/03/2561 97 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 25/01/2561 30 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  เทศบาลตำบลแม่ท่าช้างเปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ผู้ที่ส... 15/01/2561 81 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  รายงานการตรวจสอบงานด้านการเงิน การคลัง การบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2561 12/01/2561 5 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  แผนอัตรากำลัง 12/01/2561 5 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 14/11/2560 24 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี ของเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม 31/10/2560 26 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 31/10/2560 23 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 31/10/2560 26 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 23/10/2560 23 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่ท่าช้างประจำปีงบประมาณ 2560 10/10/2560 26 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. LPA 29/09/2560 24 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 11/09/2560 25 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 07/08/2560 22 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 23/07/2560 19 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 17/05/2560 22 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 24/04/2560 24 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ผู้รับมอบเกียรติบัตรครูภูมิปัญญาท้องถิ่น 2560 18/04/2560 51 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  แผนอัตรากำลัง 22/03/2560 21 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  รายงานการตรวจสอบงานด้านการเงิน การคลัง การบัญชี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 14/03/2560 23 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน 60วันห้ามเผาเราทำได้ เพื่อเชียงใหม่... 22/02/2560 144 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  กำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 2560 17/02/2560 21 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  การประชุมสภาสมัยสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 03/02/2560 136 คน
1 | 2 | 3 | ต่อไป