ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ : แจ้งแผนการขุดลอกคูคลอง
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  09 ก.ย. 64     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  101  คน
ดาวน์โหลด  ดาวโหลดเอกสาร pdf
 
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
 

เนื่องจากเทศบาลตำบลแม่ท่าช้างได้สำรวจสภาพแหล่งน้ำในชุมชนพบว่าแหล่งน้ำแต่ละสายมีปัญหาในเรื่องของวัชพืชดังนี้

หมู่ที่

ลำเหมือง

ผลการสำรวจผักตบชวา/วัชพืช/น้ำเสีย

1.

ลำเหมืองแม่ท่าช้าง

พบวัชพืชไม่พบน้ำเสีย

 

น้ำแม่แตง คลอง 21 ซ้าย

ไม่พบ

5.

ลำเหมืองแม่ขัก

พบวัชพืชไม่พบน้ำเสีย

6.

ลำเหมืองแม่ขัก

พบวัชพืชไม่พบน้ำเสีย

7.

ลำเหมืองแม่ขัก

พบวัชพืชไม่พบน้ำเสีย

 

ลำเหมืองแม่ตาซ่วย

พบวัชพืชไม่พบน้ำเสีย

8.

ลำเหมืองกอง

พบวัชพืชไม่พบน้ำเสีย

 

ลำเหมืองแม่ขัก

พบวัชพืชไม่พบน้ำเสีย

9.

ลำเหมืองจอมทอง

พบวัชพืช/ไม่พบน้ำเสีย

 

ลำเหมืองกลาง

ไม่พบ

เทศบาลจึงแจ้งว่าภายในเดือนกันยายน 2564 เทศบาลตำบลแม่ท่าช้างจะได้เข้าไปดำเนินการขุดลอกคูคลองในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องอุทกภัยในพื้นที่ต่อไป