ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง ขอความร่วมมือพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างทุกคน ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมตอบแบบประเมิน ITA ประจำปี 2565
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  01 มี.ค. 65     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  125  คน
ดาวน์โหลด  ดาวโหลดเอกสาร pdf
 
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
 

    เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง ขอความร่วมมือพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างทุกคน ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี เข้าไปตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 31 พฤษภาคม 2565                ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

 

1. ผ่านทางคิวอาร์โค้ด

 

2. ผ่านทางเวบไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/iit/fcv982