ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง ขอเชิญชวน สมาชิกสภา และประชาชนทุกท่านที่มาติดต่อรับบริการงานด้านต่างๆ ของเทศบาล ฯ ร่วมตอบแบบประเมิน ITA ประจำปี 2565
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  01 มี.ค. 65     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  153  คน
ดาวน์โหลด  ดาวโหลดเอกสาร pdf
 
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
 

เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง ขอเชิญชวน สมาชิกสภา และประชาชนทุกท่าน ที่มาติดต่อรับบริการงานด้านต่างๆ ของเทศบาล ฯ  เข้าไปตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 31 พฤษภาคม 2565  ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

 

1. ผ่านทางคิวอาร์โค้ด

 

2. ผ่านทางเวบไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/fcv982