ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง ต่อต้านการคอร์รัปชันทุกประเภท
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  29 ธ.ค. 64     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  159  คน
ดาวน์โหลด  ดาวโหลดเอกสาร pdf
 
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
 

เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง งดให้ / งดรับ ของขวัญทุกเทศกาล
เพื่อสร้างค่านิยมสุจริต โปร่งใส และต่อต้านการคอร์รัปชันทุกประเภท