ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ : คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 3/2564 เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  05 ม.ค. 64     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  85  คน
ดาวน์โหลด  ดาวโหลดเอกสาร pdf