ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ : คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 2/2564 เรื่องปิดสถานที่ ที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  04 ม.ค. 64     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  84  คน
ดาวน์โหลด  ดาวโหลดเอกสาร pdf