ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศใช้เทศบัญญัติตำบลแม่ท่าช้าง เรื่อง การควบคุมสถานที่สะสมอาหารและสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2563
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  30 ก.ย. 63     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  90  คน
ดาวน์โหลด  ดาวโหลดเอกสาร pdf