ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ. 2563 
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  28 ส.ค. 63     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  104  คน
ดาวน์โหลด  ดาวโหลดเอกสาร pdf
 
 

ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ. 2563  ออกไปจนถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563