ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขั้นตอนการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (กรณีไม่สะดวกมาชำระด้วยตนเอง)
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  01 ก.ย. 63     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  278  คน
ดาวน์โหลด  ดาวโหลดเอกสาร pdf
 
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
 

ขั้นตอนการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (กรณีไม่สะดวกมาชำระด้วยตนเอง)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-442080 ต่อ 18  หรือ 085-0339282