ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ : รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  02 ก.ค. 63     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  155  คน
ดาวน์โหลด  ดาวโหลดเอกสาร pdf