ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ : คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ 12/2563 เรื่องข้อปฏิบัติการรักษาทันตกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  13 เม.ย. 63     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  125  คน
ดาวน์โหลด  ดาวโหลดเอกสาร pdf
 
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์