ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ : คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ 11/2563 เรื่องปิดสถานที่หรือพื้นที่จำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกฮอล์ทุกชนิด
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  13 เม.ย. 63     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  125  คน
ดาวน์โหลด  ดาวโหลดเอกสาร pdf
 
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์