ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ : คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 10/2563 เรื่องให้งดการให้บริการในงานบริการบางประเภทของหน่วยราชการ
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  22 เม.ย. 63     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  4400  คน
ดาวน์โหลด  ดาวโหลดเอกสาร pdf
 
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์