ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ : การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  10 มี.ค. 63     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  187  คน
ดาวน์โหลด  ดาวโหลดเอกสาร pdf
 
 

การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่  เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่   เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ จำนวน  3  รูปแบบ  หากประชาชนในพื้นที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ให้จัดทำเป็นหนังสือส่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่  ภายในวันที่  18  มีนาคม 2563  เพื่อจะได้นำเสนอคณะกรรมการการแบ่งเขตเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาให้ความเห็นต่อไป  <<<<<ดูรายละเอียดเพิ่มโดยการดาวน์โหลด>>>>>