ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศ แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  10 มี.ค. 63     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  295  คน
ดาวน์โหลด  ดาวโหลดเอกสาร pdf
 
 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่  เรื่อง  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ  จำนวน  3  รูปแบบ  หากประชาชนในพื้นที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ให้จัดทำเป็นหนังสือส่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่  ภายในวันที่  18  มีนาคม  2563  เพื่อจะได้นำเสนอคณะกรรมการการแบ่งเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาให้ความเห็นต่อไป