ประเทศอาเซียน

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 
 
ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับ หมู่ 9 บ้านดงที่ได้รับเ...
ด้วยเทศบาลตำบลแม่ท่าช้างได้ส่งบ้านดง หมู่ที่ 9 เข้าร่วมโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ 10 จัดโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไ...... [28/10/2557]
รายละเอียด
ภาพกิจกรรม
บ้านดง หมู่ 9 ส่งประกวดหมู่บ้านปลอดลูกน้ำย...
สาธารณสุขอำเภอหางดงได้จัดกิจกรรมประกวดหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลายระดับอำเภอ ดดยตำบลหางดงได้ส่งหมู่ 9 บ้านดงเข้าประกวดโดย...... [25/09/2557]
รายละเอียด
ภาพกิจกรรม
อาสาสมัครเติมรักให้เต็มใจออกเยี่ยมผู้สูงอา...
อาสาสมัครเติมรักให้เต็มใจออกเยี่ยมผู้สูงอายุผู้พิการในชุมชน โดยเยี่ยมติดตามสอบถามอาการ แนะนำการออกกำลังกาย การรับประท...... [15/08/2557]
รายละเอียด
ภาพกิจกรรม
การรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
เทศบาลตำบลแม่ท่าช้างได้ออกรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนโดยได้มีการแจกทรายเทมีฟอส การพ่นละอองฝอย ประชาสัมพันธ์ให้...... [28/07/2557]
รายละเอียด
ภาพกิจกรรม
อบต.ขุนคง
อบต.ขุนคงโดยผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต. พนักงาน มาดูงานเรื่องการจัดการขยะเทศบาลตำบลแมท่าช้าง... [16/07/2557]
รายละเอียด
ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลแม่ท่าช้างจัดอบรมอาสาปศุสัตว์
เทศบาลตำบลแม่ท่าช้างได้จัดโครงการอบรมอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านโดยมีวิทยากรคือปศุสัตว์อำเภอหางดง... [17/06/2557]
รายละเอียด
  กิจกรรมทั้งหมด  
 
รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว  [ 07/10/2557 ]
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  
 
  ยังไม่มีสารเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง
  อ่านสารเทศบาลตำบลแม่ท่าช้างทั้งหมด  
 
  ยังไม่มีข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  อ่านข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด  
 
 
  ยังไม่มีข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด  
 
 
  ยังไม่มีข้อมูลสินค้า OTOP
  สินค้า OTOP ทั้งหมด  
 
  ยังไม่มีสาระน่ารู้
  อ่านสาระน่ารู้ทั้งหมด  
 
  ยังไม่ข้อมูลกระดานสนทนา
ตั้งกระทู้ใหม่ ตั้งกระทู้ใหม่  กระดานสนทนากระดานสนทนา