ประเทศอาเซียน

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 
 
ภาพกิจกรรม
พืธีเปิดโรงเรียนสุขภาพชุมชน โรงเรียน อสม.โ...
... [11/04/2560]
รายละเอียด
ภาพกิจกรรม
มหกรรมวิชาการและนวัตกรรม ของดีเทศบาล จ.เชี...
มหกรรมวิชาการและนวัตกรรม ของดีเทศบาล จ.เชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา... [31/03/2560]
รายละเอียด
ภาพกิจกรรม
โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าลดหมอกควัน
โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าลดหมอกควันในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง... [28/03/2560]
รายละเอียด
ภาพกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีกา...
การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2559 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง... [27/02/2560]
รายละเอียด
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม 5ส Big Cleaning Day
กิจกรรม 5ส Big Cleaning Day ณ ทต.แม่ท่าช้าง... [01/02/2560]
รายละเอียด
ภาพกิจกรรม
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวารถวายพระบรมศพ พระบา...
... [06/12/2559]
รายละเอียด
  กิจกรรมทั้งหมด  
 
โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน 60วันห้ามเผาเราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หม...  [ 22/02/2560 ]
การประชุมสภาสมัยสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560  [ 03/02/2560 ]
สรุปผลการขออนุญาตก่อสร้าง  [ 13/01/2560 ]
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง  [ 11/01/2560 ]
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  
 
  ยังไม่มีสารเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง
  อ่านสารเทศบาลตำบลแม่ท่าช้างทั้งหมด  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลแม่ท่าช้า...   [ 29/05/2560 ]
โครงการจ้างเหมาต่อเติมศาลาอเนกประสงคประจำหมู่บ้าน หมู่ที่๙   [ 01/05/2560 ]
โครงการก่อสร้างราวกันตกหน้าบ้านนายสุพรรณ ราชธานีถึงบ้านนายสมรักษ์ ยาหมอก หมู่ที่๙   [ 01/05/2560 ]
โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเครื่องออกกำลังกายสนามกีฬาเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง หมู่ท่ ี ๙   [ 01/05/2560 ]
  อ่านข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด  
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว
วัดบ้านดง
ที่ตั้งวัดหางดงอยู่ในหมู่ 9 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่  [ 14/01/2559 ]
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
พระเจ้านั่งโก๋น
หมู่ 9 ต.หางดง อ.หางดง  [ 07/01/2559 ]
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด  
 
 
  ยังไม่มีข้อมูลสินค้า OTOP
  สินค้า OTOP ทั้งหมด  
 
โรคไข้หวัดใหญ่  [ 12/07/2559 ]
โรคมือ เท้า ปาก  [ 04/06/2559 ]
โรคพิษสุนัขบ้า  [ 12/03/2559 ]
การคัดแยกขยะ  [ 15/01/2559 ]
  อ่านสาระน่ารู้ทั้งหมด  
 
หัวข้อ วันเวลา ดู / ตอบ
กระดานสนทนา  เรื่องกลิ่นมูลสุนัข แมว และส่งเสียงดัง  [ ยุพดี ] 08/09/2559 0 / 0 คน
กระดานสนทนา  ตัดกิ่งไม้ต้นไม้  [ สาย วรรณภิระ ] 19/05/2559 0 / 0 คน
กระดานสนทนา  การใช้เสียงรบกวน  [ yotathaitraining ] 12/01/2559 0 / 0 คน
กระดานสนทนา  การเผาขยะ ส่งกลิ่นเหม็นของบ้านใกล้เคียง  [ ม.9 ] 06/08/2558 0 / 0 คน

ตั้งกระทู้ใหม่ ตั้งกระทู้ใหม่  กระดานสนทนากระดานสนทนา