ประเทศอาเซียน

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 
 
ภาพกิจกรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ท่าช้างได้จ...
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ท่าช้างได้จัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง วันที่ ...... [02/02/2561]
รายละเอียด
ภาพกิจกรรม
โครงการจิตอาสา
โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมร่วมกันทำความดี โดยการเก็บขยะบริเวณไหล่ทาง เส้นทางคลองชลประทาน คลอง 22 ...... [25/01/2561]
รายละเอียด
ภาพกิจกรรม
โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน "60 ว...
โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน "60 วันห้ามเผาเราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน" ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - ...... [19/01/2561]
รายละเอียด
ภาพกิจกรรม
การประชุมประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่...
การประชุมประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่2... [19/01/2561]
รายละเอียด
ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลแม่ท่าช้างจัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอา...
เทศบาลตำบลแม่ท่าช้างจัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุประจำเดือนสิงหาคม2560... [29/12/2560]
รายละเอียด
ภาพกิจกรรม
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาสานสายใยสามวัยเพื่อ...
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาสานสายใยสามวัยเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 24 ธันวาคม 2560 ขอขอบคุณผู้นำชุมชน ผู้ปก...... [25/12/2560]
รายละเอียด
  กิจกรรมทั้งหมด  
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ร...  [ 19/01/2561 ]
เทศบาลตำบลแม่ท่าช้างเปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ผู้ที่สนใจสา...  [ 15/01/2561 ]
โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน 60วันห้ามเผาเราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หม...  [ 22/02/2560 ]
การประชุมสภาสมัยสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560  [ 03/02/2560 ]
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  
 
  ยังไม่มีสารเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง
  อ่านสารเทศบาลตำบลแม่ท่าช้างทั้งหมด  
 
ประกาศราคากลางการจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ชนิดไม่น้อยกว่า 8 ล้อ มีที่นั...   [ 02/02/2561 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาล...   [ 23/11/2560 ]
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต...   [ 17/11/2560 ]
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม...   [ 17/11/2560 ]
  อ่านข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด  
 
 
  ยังไม่มีข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด  
 
 
  ยังไม่มีข้อมูลสินค้า OTOP
  สินค้า OTOP ทั้งหมด  
 
โรคไข้หวัดใหญ่  [ 12/07/2559 ]
โรคมือ เท้า ปาก  [ 04/06/2559 ]
โรคพิษสุนัขบ้า  [ 12/03/2559 ]
การคัดแยกขยะ  [ 15/01/2559 ]
  อ่านสาระน่ารู้ทั้งหมด  
 
  ยังไม่ข้อมูลกระดานสนทนา
ตั้งกระทู้ใหม่ ตั้งกระทู้ใหม่  กระดานสนทนากระดานสนทนา