ประวัติเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง

ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง


สภาพทั่วไป
          ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอหางดง ประมาณ 1.5 กิโลเมตร และห่างจากถนนสายเชียงใหม่ – ฮอด ประมาณ 1,800 เมตร

เนื้อที่
          เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง มีเนื้อที่ประมาณ 4.056 ตารางกิโลเมตร หรือ จำนวนประมาณ 2,535 ไร่ มีจำนวนหมู่บ้าน ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด 6 หมู่บ้าน 2 ชุมชน คือ หมู่ที่ 1 บ้านท้าวคำวัง หมู่ที่ 5 บ้านแม่ขัก หมู่ที่ 6 บ้านดงหลวง หมู่ที่ 7 บ้านป่าแป๋-โรงวัว หมู่ที่ 8 บ้านกอง หมู่ที่ 9 บ้านดง ชุมชนธารอิงดอย ชุมชนเจริญทรัพย์ เต็มทั้งหมู่บ้าน 3 หมู่บ้าน เต็มบางส่วน 3 หมู่บ้าน จำนวนประชากร ชาย 1,663 คน หญิง 1,782 คน รวมประชากรทั้งหมด 3,445 คน

ภูมิประเทศ
          ทิศเหนือ ติดต่อ ต.บ้านแหวน และ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง
          ทิศตะวันออก ติดต่อเทศบาลตำบลหางดง และ ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง
          ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง
          ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง

แผนที่ ขอบเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่ท่าช้างโบราณสถานที่สำคัญ
          1. วัดหางดง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9
          2. วัดท้าวคำวัง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1
          3. พระเจ้านั่งโก๋น ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1

วัฒนธรรมประเพณี
          ประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) เดือนเมษายน
          ประเพณีสรงน้ำพระเจ้านั่งโก๋น เดือนกรกฎาคม
          ประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดท้าวคำวัง เดือนกรกฎาคม
          ประเพณีสลากภัต เดือนกันยายน
          ประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) เดือนพฤศจิกายน
          ประเพณีบุญปอยหลวง