ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ : รายงานสถิติผู้มาใช้บริการเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2563)
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  08 เม.ย. 63     จำนวนผู้ดาวน์โหลด :  152  คน
ดาวน์โหลด  ดาวโหลดเอกสาร pdf