ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ : รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ของเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  24 พ.ย. 64     จำนวนผู้ดาวน์โหลด :  60  คน
ดาวน์โหลด  ดาวโหลดเอกสาร pdf