Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ค้นหา  ค้นหา
 
ภาพกิจกรรม เพิ่มข่าวเมื่อ
  แม่ท่าช้าง คัพ 29/08/2559
  วันแม่แห่งชาติ 2559 12/08/2559
  กิจกรรมการทำปุ๋ยอินทรีย์จากใบไม้ของบ้านดงหลวง หมูที่6 20/06/2559
  ตัดแต่งกิ่งต้นไม้เพื่อแก้ไขปัญหาโค่นล้มและลดอุบัติเหตุ 23/05/2559
  เชิดชูเกียรติ มอบเกียรติบัตรครูภูมิปัญญาท้องถิ่น 2559 29/04/2559
  งานนิทรรศการลดเมืองร้อนด้วยมือเราปีที่ 10 13/05/2558
  ขอแสดงความยินดีกับ หมู่ 9 บ้านดงที่ได้รับเลือกให้ร่วมโครงการลด... 28/10/2557
  บ้านดง หมู่ 9 ส่งประกวดหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลายระดับอำเภอ 25/09/2557
  โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ... 15/09/2557
  อาสาสมัครเติมรักให้เต็มใจออกเยี่ยมผู้สูงอายุผู้พิการในชุมชน 15/08/2557
  การรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 28/07/2557
  อบต.ขุนคง 16/07/2557
  เทศบาลตำบลแม่ท่าช้างจัดอบรมอาสาปศุสัตว์ 17/06/2557
  กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม 5 มิถุนายน 2557 06/06/2557
ย้อนกลับ | 1 | 2 |