Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ค้นหา  ค้นหา
 
ภาพกิจกรรม เพิ่มข่าวเมื่อ
  นักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่ จำนวน 100 คน ได้มาร่วมทำกิ... 25/05/2561
  บันทึกข้อตกลง(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือ "การบริหารจัดการขยะในชุม... 15/05/2561
  ประชุมสภาสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2561 15/05/2561
  วันนี้ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ท่านนายกเทศมนตรีตำบลแม่ท่าช้าง นายทร... 28/02/2561
  โครงการจิตอาสา 25/01/2561
  โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน "60 วันห้ามเผาเราทำได้ เพ... 19/01/2561
  การประชุมประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 แก้... 19/01/2561
  เทศบาลตำบลแม่ท่าช้างจัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุประจำเดือนธันวาคม2560 29/12/2560
  ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาสานสายใยสามวัยเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประม... 25/12/2560
  โครงการเทศบาลพบประชาชน เพื่อเพิ่มเติม ปรับปรุง แก้ไข แผนพัฒนาส... 18/12/2560
  โครงการเทศบาลพบประชาชน เพื่อเพิ่มเติม ปรับปรุง แก้ไข แผนพัฒนาส... 15/12/2560
  โครงการเทศบาลพบประชาชน เพื่อเพิ่มเติม ปรับปรุง แก้ไข แผนพัฒนาส... 14/12/2560
  โครงการเทศบาลพบประชาชน เพื่อเพิ่มเติม ปรับปรุง แก้ไข แผนพัฒนาส... 14/12/2560
  โครงการเทศบาลพบประชาชน เพื่อเพิ่มเติม ปรับปรุง แก้ไข แผนพัฒนาส... 13/12/2560
  โครงการเทศบาลพบประชาชน เพื่อเพิ่มเติม ปรับปรุง แก้ไข แผนพัฒนาส... 13/12/2560
  โครงการเทศบาลพบประชาชน เพื่อเพิ่มเติม ปรับปรุง แก้ไข แผนพัฒนาส... 12/12/2560
  โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมร่วมกันทำความดี ... 06/12/2560
  โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา 28/09/2560
  เทศบาลตำบลแม่ท่าช้างได้จัดโครงการธรรมะประชาชน ประจำปี 2560 เพื... 18/09/2560
  เทศบาลตำบลแม่ท่าช้างได้จักการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส 7 คน "แม่ท่าช... 04/09/2560
  เทศบาลตำบลแม่ท่าช้างร่วมกับโรงพยาบาลหางดง ได้เข้าไปควบคุมป้องก... 25/08/2560
  เทศบาลตำบลแม่ท่าช้างจัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุประจำเดือนสิงหาคม2560 25/08/2560
  สภาเทศบาลตำบลแม่ท่าช้างได้จัดประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี... 23/08/2560
  เทศบาลตำบลแม่ท่าช้างได้ทำการขุดลอกรางระบายน้ำบ้านดง หมู่ที่ 9 ... 22/08/2560
  เทศบาลตำบลแม่ท่าช้างได้จักการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส 7 คน "แม่ท่าช... 22/08/2560
  เทศบาลตำบลแม่ท่าช้างเข้าร่วมการประเมินจังหวัดสะอาดโดยคณะกรรมกา... 21/08/2560
  เทศบาลตำบลแม่ท่าช้างได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอ... 12/08/2560
  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 โดยมีคณะผู้บิหารและผู้นำชุมชนเข้า... 11/08/2560
  กิจกรรมวันแม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ท่าช้างได้จัดกิจก... 11/08/2560
  เทศบาลตำบลแม่ท่าช้างได้ดำเนินการพ่นละอองฝอยและหมอกควันเพื่อป้อ... 03/08/2560
1 | 2 | ต่อไป