ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม : โครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรมสำหรับการทำงานของผู้บริหาร สมาชิกและพนักงานเทศบาล ประจำปี 2563
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  15 ม.ค. 63
 
ภาพ
 
โครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรมสำหรับการทำงานของผู้บริหาร สมาชิกและพนักงานเทศบาล ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 10 - 11 มกราคม 2563
 
ภาพกิจกรรม

บรรยายคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน

ภาพกิจกรรม

บรรยากาศการประชุม

ภาพกิจกรรม

-

ภาพกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม