ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม : กิจกรรมตามโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  10 เม.ย. 62
 
ภาพ
 
วันที่ 10 เม.ย.62 เทศบาลตำบลแม่ท่าช้างนำโดยปลัดเทศบาลร่วมกับน้องๆ พนักงาน ทำกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ โดยการช่วยกันนำเก้าอี้เก่าของเทศบาลมาทำความสะอาดเพื่อยืดอายุการใช้งานและไว้บริการประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม/งานของเทศบาล
 
ภาพกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม