ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม : การทำปุ๋ยแบบไม่พลิกกลับกอง
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  19 มี.ค. 61
 
ภาพ
 
เทศบาลตำบลแม่ท่าช้างได้จัดกิจกรรมการอบรมทำปุ๋ยแบบไม่พลิกกลับกองภายใต้โครงการบริหารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัว
 
ภาพกิจกรรม

ทำปุ๋ยแบบไม่พลิกกลับกอง

ภาพกิจกรรม

ทำปุ๋ยแบบไม่พลิกกลับกอง