ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม : บ้านดง หมู่ 9 ส่งประกวดหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลายระดับอำเภอ
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  25 ก.ย. 57
 
ภาพ
 
สาธารณสุขอำเภอหางดงได้จัดกิจกรรมประกวดหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลายระดับอำเภอ ดดยตำบลหางดงได้ส่งหมู่ 9 บ้านดงเข้าประกวดโดยคณะกรรมการได้ออกประเมินการดำเนินงานในวันที่ 24 กันยายน 2557
 
ภาพกิจกรรม

พี่น้อง อสม ตำบลหางดงมาให้กำลังใจ

ภาพกิจกรรม

นวัตกรรมป้องกันยุงลาย

ภาพกิจกรรม

คณะกรรมการให้ขอแนะนำการดำเนิงาน

ภาพกิจกรรม

นวัตกรรมแผนที่ควบคุมโรค