ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม : เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง ได้ร่วมกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงการลดขยะ ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  06 ส.ค. 61
 
ภาพ
 
เทศบาลตำบลแม่ท่าช้างโดยนายกทรัพย์ทวี คำมาและปลัดนิศาชล ทองขาว ได้ร่วมกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงการลดขยะ ลดการใช้ทุกพลาสติกร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในอำเภอหางดง ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์หางดง2
 
ภาพกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม