ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม : ขอแสดงความยินดีกับ หมู่ 9 บ้านดงที่ได้รับเลือกให้ร่วมโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราปีที่ 10
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  28 ต.ค. 57
 
ภาพ
 
ด้วยเทศบาลตำบลแม่ท่าช้างได้ส่งบ้านดง หมู่ที่ 9 เข้าร่วมโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ 10 จัดโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย โดยบ้านดง หมู่ที่ 9 ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ เป็นชุมชนต้นแบบลดโลกร้อน 20 ชุมชนทั่วประเทศ
 
ภาพกิจกรรม

พิธีเปิดตัวโครงการ

ภาพกิจกรรม

นายกทรัพย์ทวี คำมา เซนต์บันทึกข้อตกลงร่วมทำโครงการ

ภาพกิจกรรม

นายกและผู้ใหญ่บ้านรับมอบธงสัญลักษณ์และเงินสนับสนุนโครงการ

ภาพกิจกรรม

ถ่ายรูปหมู่กับชุมชนอื่นอีก 19 ชุมชน

ภาพกิจกรรม

รับมอบเกียรติบัตร

ภาพกิจกรรม

ศึกษาดูงาน ณ โตโยต้า บ้านโพธิ์

ภาพกิจกรรม

ศูนย์ biothop โตโยต้า บ้านโพธิ์

ภาพกิจกรรม

พาคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ลดโลกร้อน อุโมงค์

ภาพกิจกรรม

สึกษาดูงานที่บ้านทุ่งศรี ร้องกวาง แพร่

ภาพกิจกรรม

ศึกษาดูงานที่บ้านไชยสถาน ห้วยข้าวก่ำ พะเยา

ภาพกิจกรรม

ศึกษาดูงานบ้านไชยสถาน ห้วยข้าวก่ำ พะเยา

ภาพกิจกรรม

ศึกษาดูงานเรื่องสิ่งแวดล้อม