ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม : นักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่ จำนวน 100 คน ได้มาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน วันที่ 23 พฤษภา
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  25 พ.ค. 61
 
ภาพ
 
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่ จำนวน 100 คน ได้มาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ที่วัดท้าวคำวัง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.แม่ท่าช้าง และเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ณ เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง
 
ภาพกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม