ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม : โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน "60 วันห้ามเผาเราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน"
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  19 ม.ค. 61
 
ภาพ
 
โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน "60 วันห้ามเผาเราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน" ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 20 เมษายน 2561
 
ภาพกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม