ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม : การรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  28 ก.ค. 57
 
ภาพ
 
เทศบาลตำบลแม่ท่าช้างได้ออกรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนโดยได้มีการแจกทรายเทมีฟอส การพ่นละอองฝอย ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
 
ภาพกิจกรรม

พ่นละอองฝอยวัดท้าวคำวัง

ภาพกิจกรรม

พี่น้องอสม มาช่วยกันรณรงค์

ภาพกิจกรรม

ใส่ทรายเทมีฟอสในอ่างน้ำ

ภาพกิจกรรม

รถบริการพ่นละอองฝอย