ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม : โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  28 ก.ย. 60
 
ภาพ
 
โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ประจำปี พ.ศ.2560 วันที่ 28 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมขุนน้ำ เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง
 
ภาพกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม