ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม : กิจกรรมวันแม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ท่าช้างได้จัดกิจกรรมวันแม่ขึ้น ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  11 ส.ค. 60
 
ภาพ
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ท่าช้างได้จัดกิจกรรมวันแม่ขึ้น ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักในพระราชกรณียกิจ และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยการดูแลเอาใจใส่
 
ภาพกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม