ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม : เทศบาลตำบลแม่ท่าช้างได้ดำเนินการพ่นละอองฝอยและหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกรัศมี100เมต
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  03 ส.ค. 60
 
ภาพ
 
เทศบาลตำบลแม่ท่าช้างได้ดำเนินการพ่นละอองฝอยและหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกรัศมี100เมตรรอบบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออกที่หมู่บ้านทิพภิรมย์
 
ภาพกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม