ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม : กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  06 มิ.ย. 60
 
ภาพ
 
เทศบาลตำบลแม่ท่าช้างดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดหมู่บ้านเนื่องในวัน สิ่งแวดล้อม วันที่ 5มิถุนายน 2557 โดยมีกิจกรรมรับแลกใบไม้ การทำความสะอาดถนนหนทางโดยประชาชนได้ให้ความร่วมมืออย่างดี
 
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมแลกใบไม้

ภาพกิจกรรม

ทำความสะอาด