ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม : เทศบาลตำบลแม่ท่าช้างให้บริการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพชุมชน
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  10 ม.ค. 60
 
ภาพ
 
เทศบาลตำบลแมท่าช้างได้เปิดบริการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพชุมชน วันที่ 4 มิถุนายน 2557 โดยในศูนย์ได้ให้บริการนวดแผนไทย การแช่เท้าสมุนไพร เครื่องออกกำลังกาย โดยมีกลุ่มอาสาสมัครเติมรักให้เต็มใจคอยให้บริการ
 
ภาพกิจกรรม

หมอเบนท์นักกิจกรรมบำบัดให้คำปรึกษา

ภาพกิจกรรม

หมอเบนท์ให้คำแนะนำการออกกำลังแขนสำหรับผู้ป่วยอ่อนแรงครึ่งซีก

ภาพกิจกรรม

บริหารแขนโดยมีอาสาสมัครเติมรักให้เต็มใจให้การดูแล

ภาพกิจกรรม

เรามีรถบริการรับส่งด้วยนะคะ โดยอาสาสมัคร

ภาพกิจกรรม

ผู้สูงอายุมีความสุขกันถ้วนหน้า